Tavoite

Urheilu psyykkinen valmennus

 

Tavoite ja tavoitteen asettelu on ollut kirjoitusteni aiheena aiemminkin, aiempia kirjoituksiani löydät esimerkiksi Salibandylehti Pääkallossa julkaistu ja vuoden vaihteessa Vuosi 2018 sekä opintokokonaisuuteen kuuluva “herättelyvideo” aiheesta.

Mutta miksi me tarvitsemme tavoitteita?

Kun halutaan saavuttaa jotain niin tavoitteen asetannalla tehdään sitä konkreettista. Tavoitteen konkreettinen määrittäminen ja aika jolloin se on tavoite saavuttaa tekee siitä konkreettisen ja mitattavan. Konkreettinen tavoite ei ole tulla paremmaksi tai parempi veto vaan mitatattava ja selkeä esimerkiksi parannan heittoprosenttiani x verran tai hyppään korkeutta …. Tavoite on siis mitatavissa , selkeä ja tavoitteen saavuttamiselle on aikaraja. “Tavoite ilman aikaa on vain toive” on joku sanonut.

Kun tavoite on määritelty niin sitten suunnitelma miten sen toteuttaa. Mitä se vaatii joka päivä, viikko ja kuukausi. Jotta matkan voisi miettiä niin ensin määritelmä millaista on sitten kun tavoite on saavutettu sekä tilanne missä on nyt. Sen jälkeen tipautellaan suunnitelmaan askelmerkit kohdilleen eli mitä se vaatii, suunnitelma.

Tavoite ilman suunnitelmaa on kuin laiva ilman kapteenia. Suunnitelma on punainen lanka joka johtaa kohti tavoitetta. Välillä tavoitteeseen tulee mutkia, sillä kuten sanottu, kartta ei ole maasto eli yllätyksiä ilmaan, mutta suunnitelma on kuin navigaattori… löytää vaihtoehtoisen reitin kohti tavoitetta eikä ohjaa sinua takaisin kotiin tai jätä tien viereen.

Suunnitelmassa huomioidaan arki ja se tipautetaan arkeen uusiksi rutiineiksi, pikku hiljaa huomaat,että rutiineista tulee tapoja. Tavoite on siis sinusta lähtevä jolloin se innostava sekä se on osana arkea.

Tässäkin pätee, että “lyhytkin kynä on parempi kuin pitkä muisti” eli kirjoita tavoite ylös, samoin suunnitelma.

Sitten laitetaankin työrukkaset käteen ja nuttua niskaan eli aletaan tekemään tavoitteen eteen hommia. Tavoitteen saavuttamista voit vielä tukea esimerkiksi mielikuvaharjoittelulla. Siitä lisää toisessa kirjoituksessa.

Tavoitteen asettelu:

  1. Mieti tavoite (tarkka ja mitattava, ajanjakso)
  2. Suunnittele (miten osuu arkeesi, rutiinien luominen)
  3. Tee töitä tavoitteen eteen
  4. Nauti

“Jos mä olen jonkun tason saavuttanut jollain osa-alueella niin yritän parempaa.”  Litmanen

 

Kirjoitus osana Psyykkisen valmennuksen; Psyykkinen valmentaminen ja psyykkiset taidot opintokokonaisuutta.

Kirjoittaja on ammattivalmentaja joka erikoistunut mentaalivalmennukseen sekä perehtynyt valmentajan toiminnan vaikutukseen urheilussa kehittäen siihen palvelun (ProCoachK) valmentajan ja urheilijan toiminnan kehittämisen tueksi.

Facebooktwitterlinkedin

Sosiaalisen ympäristön vaikutus psyykkiseen kehittymiseen

Sosiaalisen ympäristön vaikutus psyykkiseen kehittymiseen

Kirjoitus osana Psyykkisen valmennuksen; Lasten ja Nuorten valmentamisen erityispiirteet opintokokonaisuuden suorittamista ja kirjoitus pohjautuu opintomateriaaleissa osana olevaan, vielä julkaisemattomaan materiaaliin Sosiaalisen ympäristön vaikutus psyykkiseen kehittymiseen, Haapea, I. (2016, December 21*) ja on materiaalista vapaamuotoinen kooste ja kirjoitus.

 Aiemmin kirjoituksissa on viitattu sosiaalisen ympäristön suureen vaikutukseen lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen. Haapea,I (2016, December 21) materiaalissa määritellään urheilutoiminnan kannalta seuraavanlaisesti:

  • Ihmissuhteella tarkoitetaan suhdetta jossa ihmiset jakavat tietoa, tunteita ja käytösmalleja toisilleen.
  • Suhde ja sen laatu luovat pohjan motivaatiolle, menestykselle ja kaikelle vuorovaikutukselle sekä kasvulle ja kehitykselle
  • Ihmissuhde on tila, joka muuttuu ajan kuluessa

lapset ja nuoret

Kuva: Psyykkisen kehityksen opintomateriaalit

Sekä kooste mitä valintavaiheen urheilevat nuoret kaipaavat ihmissuhteiltaan (Bengoechea, & Johnson, 2001; Olympiu, Jowett, & Duda, 2008; Jowett, Cramer, 2010; Sánchez-Miguel, Leo ,Sánchez-Oliva, Amando, & García- Calvo, 2013; ) Usko kykyihin (pysyvyyden tunne), Luottamus taitoihin (kokea), Samankaltaisuus (muiden samoin ajattelevien kanssa), Hyväksyntää, Yhdessä tekemistä (koheesio), Yleistä tukea (Vanhemmat, valmentajat jne), Merkityksellisyyttä (mm.ihmissuhteet), Välittäminen (varsinkin valmentaja).

Haapea I, tarkastelee tutkimuksessaan * sosiaalisen ympäristön merkityksellisempien suhteiden (vanhemmat, joukkuetoverit, valmentajat) vaikutusta Itsetuntoon. Kaikkien kolmen rooli on tärkeä ja niitä tulisikin huomioida jo ennen valintavaiheen urheilua. Miten kolmen osa-alueen yhteistoiminta tukee toisiaan ja siten urheilevan nuoren itsetuntoa ja kehittymistä. Keskeistä tässä oleva huomio  ” Vanhempien roolin suuri merkitys ja vanhemmat seuratoiminnan voimavarana mm. valmennustoiminnan kehittymisessä ja urheilijaksi kasvamisen polulla” Haapea,I (2016, unpublish). Valmentajan roolin tärkeydestä esimerkiksi motivaation kannalta on useita tutkimuksia.

Mitä ajatuksia, tunteita lyhyt raapaisu asiasta herättää sinussa eri roolien näkökulmista?

Itse olen muussa yhteydessä todennut, yhdessä olemme enemmän, voisimme saada saman tähän varsinkin kun pääsemme tutustumaan myöhemmin Haapea Ilkan julkaistuun tutkimukseen laajemmin.

 

*Haapea, I. (2016, December 21). [Unpublished research]. Unpublished raw data.Urheiluseuratoiminnassa vallitsevien ihmissuhteiden laatua ja laadun yhteyttä vastaajien käsitykseen itsestään.    (case jääkiekko)                                                                  Suhteet: Valmentaja, Vanhemmat, Joukkuetoverit                                                                                                          Minäkäsitys: fyysinen tyytyväisyys, urheilun tärkeys, itsetunto                                                                                                    n= 450 ( valintavaihe, Tytöt 91, pojat 359)

Facebooktwitterlinkedin

Leikki osana lasten ja nuorten urheilua

leikki

Kirjoitus osana Psyykkisen valmennuksen; Lasten ja Nuorten valmentamisen erityispiirteet opintokokonaisuuden suorittamista. Leikki osana lasten ja nuorten urheilua kirjoitus on valmennuksellisen toimintaympäristön näkökulmasta oleva vapaamuotoista mietintää.

Paljon puhutaan tuleeko totisuus lasten ja nuorten urheiluun liian aikaisin. Liikunta auttaa oppimiseen ja vanha sanonta ”leikki on lapsen työtä”, mutta missä on pihapelikulttuurimme tänä päivänä tai twistit, hyppynarut, kirkkikset yms jotka vielä omassa nuoruudessani olivat olennainen osa niin koulun välitunteja kuin pihan aktiviteettejäkin.

Juuso Niemelä ollessaan nuorten maajoukkueen peräsimessä puhui leikistä osana alkulämmittelyä. Jos näin voi tehdä lähes aikuisten urheiljoiden kanssa mikä estää meitä ottamaan sitä lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Voiko ohjatun alkulämmittelyn eri osa-alueita harjoittaa myös leikkimielisen tekemisen sisällä? Kun autamme lapsia leikkimään tulevat taidot mukaan huomaamatta. Pikku hiljaa niistä tulee tapoja toimia joten mitä kaikkea voimme leikin varjolla tuoda lasten ja nuorten urheiluun.

Kun edellisessä kirjoituksessa puhuttiin Ilosta, Innostumisesta ja Intohimosta niin millaisen ilmapiirin leikki tuo? Kuuluuko siellä naurua, sisältyykö yhdessä tekemistä, onnistumisia ja epäonnistumisia turvallisessa ilmapiirissä… uskallatko itse heittäytyä valmentajan roolissa mukaan.

 

psyykkinen kehitys

l

Pikku hiljaa lapsi oppii, että asioita voi tehdä iloisesti, mutta silti hyvin. Ryhmä oppii tunnistamaan toistensa vahvuuksia ja omiaan. Valmentaja voi olla vielä sanallistamassa niitä. Itse olen leirillä ollut teini-ikäisten kanssa maajoukkueeseen pohjustavalla valintaleirillä, leikki ja pelailu toimii sielläkin. Peliä tukevaan alkulämmittelyyn voi tuoda mukaan sanallisesti osallistuttaen asioita jotka tukevat ryhmäytymistä, tavoitetta, itseluottamusta tms.

Kun tiedämme sisäisen motivaation perustan rakentuvan lasten urheilun vaiheessa ja vaikuttavan valintoihin myöhemmin (esim.drop out -ilmiö) sekä tiedämme autonomian tunteen, pätevyyden tunteen, kuuluvuuden tunteen olevan itseohjautuvuus/itsemääräämisteorian* perustarpeet miten voimme tukea niitä tietoisesti lasten ja nuorten vaiheessa.

urheilu

leikki – lapset – nuoret – urheilu – psyykkinen kehitys – katja – pasanen – blogi

Jo aikaa nähneen Ohjaamisen taito; Autio-Kaski, toteavat leikin olevan lapselle oivalluttava, ongelmanratkaisua sekä leikissä opitaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja arkeen. Leikki lähtee sisäisestä motivaatiosta sisältäen mm. iloa, valinnan vapautta, kuuluvuutta ja yhdessä tekemistä.

Edellä mainitusssa kirjassa koostetaan onnistuneen ohjauksen toimintatavat sanoihin Kannustava, Esikuvallinen, Helpottava,Asteittaan etenevä, Toimintaa tukeva, Yhdessä rakentuva Havainnollistava ja Opastava sekä muistetaan kohdata jokainen lapsi aidosti, läsnä olevana ja samanarvoisesti niin pääsemme jo pitkälle.

Linkistä Petteri Summasen tarina omasta kokemuksesta lapsuudesta omaan valmentajuuteensa sekä muutama Nuoren Suomen video aiheeseen liittyen. Leikki ei vie pois tavoitteellista hyvää toimintaa vaan voi tukea sitä lapsen psyykkisen kehityksen huomioiden, tavoitteena säilyttää tekemisen ilo.

”….On ratkaisevan tärkeää, että pelaat huvittaaksesi itseäsi, nauttiaksesi, ollaksesi onnellinen. Niin lapset tekevät, ja minä samoin.” – Lionel Messi (Forssell 2014, 197)

psyykkinen kehitys

*Itseohjautuvuusteoria /itsemäärämisteoria koostuu kolmesta ihmisen psykologisesta universaalisesta perustarpeesta, siitä miten ihminen kokee pätevyyden ,autonomian ja sosiaalisen kuuluvuuden tunteen. Autonomian tunnetta voidaan kehittää, toki eri tavalla lapselle kuin nuorelle, mutta tunne voivansa tehdä valintoja on motivaation kannalta merkittävä ja vaikuttaa toimintaan sitoutumiseen. Yksi esimerkki jota olen itse toteuttanut nuorten tai aikuisen vaiheen valmennuksessa on tiettyjen urheilijoiden ikäväksi kokemien, mutta välttämättömiä taitoja kehittävien harjoitteiden kanssa. Joukkue on tiennyt, että tietyn ajanjakson teemme tiettyjä raskaita luisteluun liittyviä harjoitteita säännöllisesti joka kerta. Sen sijaan, että olisin ilmoittanut valmentajana  mitä teemme joukkue valitsi yhdessä harjoituspatterista harjoitteen jonka halusivat sillä harjoitus kerralla tehdä. Tulos valmennuksellisesti sama, mutta tekemisen motivaatio ja ilmapiiri aivan eri. Lapsuus vaiheessa tunne tuodaankin enemmän kasvun asenteen opettelua, ilo ja innostusta tekemistä kohtaan sekä huomioiden edellisessä kirjoituksessa puhuttujen roolien vaikutuksesta lapsen psyykkiseen kehitykseen.

 Pätevyyden tunne on uskoa ja luottamusta omiin kykyihin. Valmentajuudessa tarkoittaa lasten psyykkisten kehitysvaiheiden tunnistamista jotta vaatimustaso vastaa osaamista.

 Kuluvuuden tunne on kolmas sisäisen motivaation tekijä. Tunne, että antaa ja saa eli kuuluminen ryhmään ei automaattisesti ole sama kuin kuuluvuuden tunne. Valmentajana tätä voi tietoisesti muokata haluamaansa suuntaan, antaa työkaluja sekä ohjata ja opettaa. Lasten ja nuorten vaiheessa valmentajuudessa korostuu jokaisen tasavertainen kohtaaminen riippumatta lapsen tai nuoren osaamistaso.

Kaikkien näiden tietoinen kehittäminen lapsuus vaiheessa vaikuttaa ja luo pohjaa nuoren urheilijan sisäisen motivaation kasvamiseen ja psyykkiseen kehittymiseen.

 

Kirjoittaja on ammattivalmentaja joka erikoistunut mentaalivalmennukseen sekä perehtynyt valmentajan toiminnan vaikutukseen urheilussa kehittäen siihen palvelun (ProCoachK) valmentajan ja urheilijan toiminnan kehittämisen tueksi.

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Urheilevan lapsen ja nuoren psyykkisen kasvun tukeminen

Psyykkinen kehitys

Kirjoitus on osana Psyykkisen valmennuksen; Lasten ja Nuorten valmentamisen erityispiirteet opintokokonaisuuden suorittamista.

Mikä on lasten ja nuorten urheilussa tärkein asia? Mikä on lapselle tärkeintä? Vanhemmalle? Valmentajalle?

Rakastan tätä” on erään lapsen suusta kuultu lausahdus, miten voimme tukea sitä tunnetta omalta osaltamme. Miten ruokimme Iloa, Innostusta, Intohimoa vai sammutammeko sen ilmapiirillä, paineen asettelulla, epäonnistumisen tunteen opettamisella tms…

Kirjoituksessa ei oteta kantaa tai anneta yleisohjeita miten tulisi toimia vaan tarkastella asiaa eri näkökulmista, herättää ajatuksia.

Yksilön kasvuun vaikuttaa niin sosiaalinen ympäristö kuin perimä. Fyysinen ja motorinen kasvu etenee tiedettyä ”polkua” seuraten aina syntymästä koululaiseen. Psyykkinen kasvu jatkuu läpi elämän pitäen sisällään sosioemotionaalisen ja kognitiivisen* kehityksen.

Lapsi ja nuori

Ilmapiiri

Näissä opintokokonaisuuksissa tulee selkeästi ilmi, että mitä pienempi lapsi sitä tärkeämpi rooli myös urheilussa on vanhemmilla. Vanhempien tavoilla ja asenteilla, miten tulevat toimeen muiden vanhempien kanssa sekä valmentajan kanssa. Vanhempien lisäksi  valmentajan tai ohjaajan ovat tärkeitä sekä tietenkin kaverit.

Parhaimmillaan lasten ja nuorten vaiheessa urheilu auttaa itsetuntemuksessa, tunnesäätelyssä, itseluottamuksessa. Sisäisen motivaation pohja (oma halu tehdä, oppia) luodaan lasten urheilun vaiheessa. Miten teemme tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmapiirin joka tukee luontaisia tarpeita?

Valmentajana miten tunnistan ja tuen lapsen psyykkistä kasvua ja tiedostanko eri vaiheet. Petteri Summanen totesi miettineensä liittyessään mukaan poikansa valmennukseen ” Mikä on minun vastuuni kun olen jäällä/valmentamassa” juurikin näiden tekijöiden näkökulmasta.

Miten kohtaan kaikki lapset samalla tavalla tapahtumasta toiseen? Miettiä lasten urheilun vaiheessa miten vahvistan ja voimaannutan psyykkisen kehityksen näkökulmasta omassa roolissani. Jossain voimaannuttava kohtaaminen oli kerrottu lyhyesti 5K:ta: Kiinnostu, Kuuntele, Kysy, Kannusta, Kunnioita. Taitaa sopia muuhunkin kuin lasten urheiluun 😀

Itseluottamuksen rakentaminen on keskeinen asia koko lasten ja nuorten liikunnan matkalla. Miten huomioin sen roolissani ja eri tilanteissa palautteen annosta innostamiseen. Itseluottamuksesta lisää eri kirjoituksessa, mutta itseluottamus on asia jolla on merkitystä koko elämmämme ajan. Miten uskomme omiin kykyihin ja osaamiseen. Itseluottamus on voimavara. Se kehitettävä ominaisuus.

psyykkinen kehitys

Takaisin eri rooleihin lasten ja nuorten urheilussa.

“Nyt on tärkeä peli….”

Kannusta, kuljeta, kustanna on usein hoettu mantra vanhempien roolista, mutta mitä muita asioita voi siihen sisällyttää. Siinä missä joskus on ajateltu vanhempien seuratoiminnan näkökulmasta olevan haaste miten voisi ottaa mukaan ja osallistuttaa, antaa työkaluja, muutenkin kuin ”makkaran paistolla”. Millä luomme yhteisöllisen ja luottavan ilmapiirin? Millä autamme vanhempia löytämään oman, toimintaa tukevan tapansa auttaa tässä osa-alueessa. Coach Kari tekee tässä osaltaan hyvää työtä ja herättää keskustelua mm. siitä minkä tunteen vanhempi antaa lapselle, hyvää tarkoittaenkin, ennen peliä jättäessä hallille. Antaako vanhempi huomaamatta paineita ”Nyt on niin tärkeä peli…”, ”Muista tänään luistella sitten loppuun asti…” tms. Tai siirtääkö oman harmistuksen tunteen pelin jälkeen autossa lapselle, alkaen käydä läpi peliä jonka lapsi on ehkä jo kopissa käsitellyt kavereiden ja joukkueen kanssa, sekä sitten unohtanut.

Pysähtyä miettimään millainen rooli vanhempana minulla on lapseni urheilussa, miten reagoin ja toimin. Millä tunteella haluan lähettää hänet harjoitukseen tai kilpailu-/pelitapahtumaan ja miten otan hänet vastaan.  Erään seuran vanhempien kanssa mietimme yllä olevia asioita ja sitä kun tietyssä iässä lapset saattavat olla aika immuuneja vanhempiensa puheille tai kehuille. He ottivat tietoisesti käyttöön toisen lapsen kehumisen. Aulassa kun joka tapauksessa odottivat yhdessä, he antoivat tietoisesti muiden lapsille kehuja hyvistä suorituksista ja siten jokainen lapsi sai joka kerta muilta kehuja. Myös kuskausringit pyörähtivat tietoisesti niin, että automatkalla mahdollisuus positiiviseen jutusteluun ja jokainen lapsi tai nuori ”vieraassa” autossa saaden olla ”vain” osallinen. Vanhemmat kiinnittivät huomiota ilmapiiriin autossa.

Tarve liikkua

Urheilevan lapsen tai nuoren psyykkisen kasvun tukeminen lähtee jo alle kaksi vuotiaasta sillä alle kouluikäisellä lapsella on luonnostaan tarve liikkua, hän oppii havainnoimalla ja liikkumalla. Aistitoimintojen hyödyntäminen vaikuttaa motoristen perustaitojen oppimiseen ja niiden pohja luodaan täällä. Liikuntakokemusten monipuolisuus tärkeää.

Varsinkin lapsen siirtyessä ohjattuun liikuntaan niin mietintää, Miten tuemme näitä asioita omissa rooleissamme? Urheileva lapsi ei ole pieni aikuinen. Mitä voimme vaatia tai mihin haluamme keskittyä kun looginen ajattelu ei ole vielä tullut ja ajattelu usein keskittyy välittömiin havaintoihin jolloin esim. urheilussakin kaikki menevät parvena pelivälineen perässä. Miten kannustamme yrittämään?

Koulun alkaessa lapsi oppii tekemällä ja uskoo edelleen, että yrittäminen palkitsee aina ja vertailua ei niinkään vielä toiseen ole, jollemme aikuisena ohjaa siihen. Mielessään pohtii ja päättelee asioita, eli aistii myös aikuisen harmituksen epäonnistumisissa, jos ”palaute” vain harmitus ilmeellä tai eleellä. Tässä on myös rajattoman itseluottamuksen -vaihe joka tärkeä vaihe tulevaa varten. Vasta noin kymmenen ikävuoden jälkeen hetkessä eläminen vaihtuu ja tavoitteen asettelua mukaan ja omien ominaisuuksien tunnistaminen. Kuten alussa mainitsinkin, tässä ei tule yleispätevää ohjetta vaan tavoitteena herättää ajatuksia ja auttaa pysähtymään miten omassa roolissa asiat haluan huomioida.

Ilo, Innostus, Intohimo on lasten ja nuorten urheilun keskeisiä asioita, pidetään ne mukana arjessa. Lainaan Petteri Summasta vielä ”Kehu sitä mikä toimii” ja ”Välitetään pienistä hyvistä asioita” otetaan nämä mukaan arkeen niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

lapsi

 

*Kognitiivinen kehitys, määritelmä Anneli Vilkko-Riihelä; Psyyke psykologian käsikirja.

”Kognitiiviset toiminnot liittyvät tiedon vastaanottamiseen (tarkkaavaisuus ja havainnot), tiedon käsittelyyn(ajattelu ja kieli) ja tiedon varastointiin(oppiminen ja muisti). ” Piagetin teoria ajattelun kehityksestä täydennettynä muilla teorioilla ohjaa edelleen kognitiivisen kehityksen keskeinen teoria.

Kirjoittaja on ammattivalmentaja joka erikoistunut mentaalivalmennukseen sekä perehtynyt valmentajan toiminnan vaikutukseen urheilussa kehittäen siihen palvelun (ProCoachK) valmentajan ja urheilijan toiminnan kehittämisen tueksi.

Facebooktwitterlinkedin

Mitä tekisit tänään, jos tietäisit ettet voi epäonnistua?

Kirjoitus julkaistu Pääkallo.fi 01.03.2017

Ensimmäisessä blogikirjoituksessani puhuin itseluottamuksesta ja toisessa tunteista, tunnetiloista joita liitämme tapahtumiin. Tunnetilojen vaikutuksesta toimintaan ja positiivisten tunnetilojen vahvistamisesta. Tunnetilojen vaikutuksesta kehonkieleen ja kehonkielen vaikutuksesta viestiin.

Tänään siirrymme tavoitteen asettamiseen ja saavuttamiseen. Urheilussa tavoitteellisuus on läsnä koko ajan, mutta varsinkin nyt uuden vuoden lupausten seurauksena, tavoitteellisuus on läsnä myös arjessa.

Kirjoitin sosiaalisen mediaan uudenvuoden toivotukseksi lauseen: ”Mitä tekisit tänään, jos tietäisit ettet voi epäonnistua?” Se on lainaus elokuvasta Uudenvuodenilta.

Mitä tekisit? Pysähdy miettimään. Pysähtyminen on alku matkalle lähteä tavoitetta kohti.

Mikä on siis sinun tavoitteesi?

Kaikki lähtee siitä, että pysähdyt miettimään millainen nyt olet, eli mikä on lähtötilanteesi ja mihin olet menossa. Tätä kutsutaan tavoitteen asettamiseksi.

Kuvittele millainen olet sitten kun olet saavuttanut tavoitteen. Futuristin tavoin ohjaan usein katsomaan tavoitetta saavutetusta näkökulmasta eli katsomaan saavutetusta mielikuvasta kohti nykyhetkeä. Jos tavoite siis on olla tietynlainen pelaaja kahden vuoden päästä esimerkiksi ”johtavana pelaajana”, niin millainen pelaaja olet silloin? Miten toimit kentällä ja kentän ulkopuolella?

Siitä lähdetään kulkemaan tavoitepolun alkua, mitä teet tavoitteen eteen tänään? Ensiksi tarvitaan keinot. Yksi tai kaksi asiaa johon keskityt. Pienillä askelilla alatkin kulkea suoraviivaisesti kohti tavoitetta. Sinun ei tarvitse olla valmis kerralla, joten nauti matkasta.

Esimerkki jota käytän usein, on myös se yksi urheilijoiden useimmiten sanottu tavoite: parantaa vetoa. Sitten kysyn ilmeisen jatkokysymyksen: ”Mitä teet asian eteen?”.

Usein vastaus on, vetelen aina kun on aikaa.

Jälleen kysyn seuraavan jatkokysymyksen: ”Kuinka usein aikaa löytyy?” Usein vastaus kuuluu: ”Välillä ennen treenejä ja sitten aina välillä kotona. Nyt on ollut kiirettä, mutta kesällä vetelin enemmän”.

Sitten autan selkeyttämään tavoitetta. ”Onko 15 minuuttia paljon vai vähän aikaa?” Useat vastaavat vähän. Käyttämällä arjessa johonkin 15 minuuttia jää silti aikaa olla sohvalla, nähdä kavereita ja niin edelleen.

Montako hyvää vetoa vedät 15 minuutissa? Vastaukset vaihtelevat viidestäkymmenestä reiluun sataan, riippuen vastaajasta. Otetaan tähän esimerkiksi siis vaikkapa 50 vetoa. Jos käytät neljä kertaa viikossa 15 minuuttia vetoihin, niin voit vielä jättää kolme päivää viikkoon jolloin et vetele omatoimisesti.

Montako vetoa silloin vedät viikossa? 200. Hyvä, eli kuukaudessa? 800.

Jos kausi kestää noin 10 kuukautta, niin montako kauden aikana? 8000 vetoa. Mitä luulet, näkyykö tällä 4X15min/vko harjoitusrytmillä tuloksia pitkällä tähtäimellä? Varmasti, näkyy jo muutaman kuukauden jälkeen.

Arjen pienet asiat ratkaisevat

Jack Canfield suosittelee, että ihminen ottaisi yhden uuden tavan mukaan arkeen kolmen kuukauden välein, jolloin ehtii sisäistää sen eli se tarkoittaa neljää uutta tapaa vuodessa. Kolmen vuoden jälkeen sinulla on jo kaksitoista uutta tapaa toimia, jotka olet tietoisesti valinnut.

Tavoitteen asettelun malli toimii riippumatta siitä oletko pelaaja, valmentaja tai haluatko vaan muuten vain muuttaa omia tapojasi.

Pysähdy siis ja mieti miksi haluat mennä mihin olet menossa. Millainen tunne sinulle tulee, kun mietit tilannetta kun olet saavuttanut tavoitettasi. Motivaatiotekijät, sinun syysi ja tunne auttavat sinua matkassa.

Kirjasta ”Become a Better You” löytyy ote jonka ystäväni laittoi minulle eräänä aamuna.

”The people we surround ourselves with either raise or lower our standars. They either help us to become the-best-version-of-ourselves or encourage us to become lesser versions of ourselves. We become like our friends. No man becomes great on his own. No woman becomes great on her own. The people around them help to make them great.”

Lyhyesti ja hyvin vapaasti käännettynä siten, miten itse näen asian ”tule paremmaksi sinuksi”. Ympäristösi ja ympärillä olevat ihmiset voivat auttaa sinua kasvamaan paremmaksi. Millaisella arjella ympäröit itsesi? Tarvitsemme muita kasvaaksemme ja he auttavat meitä tulemaan loistaviksi ja me autamme muita heidän matkallaan. Yhdessä olemme enemmän.

Tässä palaammekin hieman ensimmäiseen kirjoitukseen, toisten itseluottamuksen vahvistaminen ja siten tapaan toimia. Millaisen ympäristön sinä luot ympärillesi?

Kenet sinä haluat auttaa paremmaksi? Kenen seurassa tunnet itsesi kasvavan? Kuka voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi ja ketä sinä voit auttaa? Haluatko itsellesi työkaluja arkeen, mikä toimii karttana kohti tavoitettasi ja antaa portaita kiivetä ylöspäin pienin askelin?


Kuvituskuva: Pixabay.com

Eli takaisin tavoitteeseen. Kartta kohti tavoitetta. Sanotaan, että kartta ei ole maasto. Se on totta. Laittaessasi navigointilaitteeseen määränpäähän se tarjoaa yleensä useamman reittivaihtoehdon, joista valita. Kun lähdet liikkeelle matkalla saattaa tulla tietyö tai muu este joka hidastaa tai muuttaa matkaa, ja johon joudut reagoimaan. Niihin asioihin et voi vaikuttaa, mutta tapaasi reagoida muutokseen voit. Samalla tavalla kuin tietyön ilmaantuessa todennäköisesti et sano ”hitsi, tämä ei onnistukkaan, lähden takaisin”, vaan odotat etenemistä tai etsit vaihtoehtoisen reitin. Uskot kuitenkin pääseväsi perille.

Samalla tavalla sinun täytyy uskoa ja kulkea omaa tavoitettasi kohti. Uskominen on valinta. Jos päätät ettet saavuta tavoitetta tai se on vaikea tai päätät, että kuljet sitä kohti ja teet töitä se eteen, molemmat päätelmät ovat yhtä oikeita. Pääasia, että itse tiedostat mitä päätät ja teet. Tietyö saattoi hidastaa matkaa, mutta tuskin esti sitä kokonaan. Jos käännyt ympäri ja palaat kotiin, päätökselläsi päätit jättää matkan väliin. Siitä on kyse. Pääasia siis, että tiedostat mitä päätät.

Tavoitteen asettelu on kuin kirveen teroitus. Sinun pitää muistaa välillä pysähtyä. Tehdä pieniä asioita hyvin tavoitteen ympärillä jotta voit saavuttaa tavoitteesi. Puunhakkaajan tarina luettavissa tästä.

Kuunnella myös miten puhut itsellesi matkalla. Joku saattaa sanoa, että on liian vanha. Riippumatta oletko 20-, 30-, 40-, 50- vai 60-vuotias tai jotain muuta, niin aika kulkee eteenpäin. Jos sinulla on joku tavoite, esimerkiksi oppia uusi taito, kuten kielten opiskelu tai liikunnallinen sellainen taito. Aloitat sen opiskelun tai et, kahden vuoden päästä olet kaksi vuotta vanhempi. Jos aloitat kielen opiskelun nyt, olet kahden vuoden päästä kaksi vuotta vanhempi ja oppinut uuden kielen. Tai sitten olet kaksi vuotta vanhempi ja mietit, että olisi kiva oppia uusi kieli. Valinta on sinun.

Mahtavia tietoisia hetkiä arjessa. ”Mitä tekisit tänään, jos tietäisit ettet voi epäonnistua?”

Mukavia lukuhetkiä,

Katja

Kirjoittaja on ammattivalmentaja, joka erikoistunut henkiseen valmennukseen. Työskennellyt eri lajeissa pääsarjatasolla ja junioreissa, joukkueiden, valmentajien sekä urheilijoiden kanssa ulkomaalaisesta kultakypärästä junioriurheilijaan. Twitter & IG: @pasanenkatja youtube: katja pasanen

Alkuperäinen kirjoitus luettavissa:

Blogi: Mitä tekisit tänään, jos tietäisit ettet voi epäonnistua?

Katja Pasasen aiemmat kirjoitukset Pääkallossa:

Blogi: Apina selässä vai selästä – henkinen vahvuus kentällä ja sen laidalla

Blogi: Tunteet pelissä

Facebooktwitterlinkedin